Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi v rámci programu rezidenční místa v projektu č. 2 – nelékařská zdravotnická povolání

Vytvořeno: 2. 7. 2010 Poslední aktualizace: 2. 7. 2010

1)  Dle jakého vzdělávacího programu zahájí vzdělávání rezidenti (nelékařští zdravotničtí pracovníci), kteří získali rezidenční místo v roce 2010? 


Vybraní rezidenti zahájí své specializační vzdělávání podle vzdělávacích plánů pro rezidenční místa zveřejněných v roce 2009. Po zveřejnění vzdělávacích plánů podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí budou moci rezidenti přejít a dále se vzdělávat podle nových vzdělávacích plánů. 


  
2)  Jak máme postupovat při tvorbě vzdělávacích plánů u rezidentů v projektu č. 2 – program rezidenční místa 2010, vzhledem k nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí?
 
Výběr vzdělávacího programu se řídí podle data zařazení příslušného rezidenta do specializačního vzdělávání. Schválení nových vzdělávacích programů (dle NV č. 31/2010 Sb.) akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví očekáváme v srpnu 2010. Po doporučení vzdělávacího programu akreditační komisí a následném schválení Ministerstva zdravotnictví vyjdou nové vzdělávací programy ve věstníku Ministerstva zdravotnictví a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví tak, aby se podle nich žadatelé o udělení akreditace mohli lépe orientovat k případnému předkládání žádostí o udělení akreditace k uskutečňování programů specializačního vzdělávání. 
Pokud se zdravotnickým zařízením s rezidenčním místem podaří akreditovat v období 7-10/2010 mohou svým rezidentům nabídnout zahájení studia v těchto nově akreditovaných  programech specializačního vzdělávání.
V případě, že zdravotnické zařízení s rezidenčním místem nebude akreditované k uskutečňování konkrétního vzdělávacího programu, uzavře smlouvu se zařízením, které bude nově akreditované.
 
 
3)  Na jakém pracovišti probíhá odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků? 
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků se řídí dle konkrétního vzdělávacího programu daného oboru. Ten uvádí, zda má praxe probíhat na akreditovaném pracovišti. Pokud toto vzdělávací program výslovně neuvádí, praxi lze absolvovat i na pracovišti neakreditovaném.