Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Národní radiologické standardy

Skiagrafie dětí

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 14/2022.

22. 12. 2022 Celý článek »

Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2021.

23. 3. 2021 Celý článek »

Mamografie

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2021.

23. 3. 2021 Celý článek »

Radioterapie protonovým svazkem

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 14/2020.

18. 12. 2020 Celý článek »

Intervenční kardiologie

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 13/2017.

18. 9. 2020 Celý článek »

Radiologická fyzika

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 6/2015.

7. 2. 2020 Celý článek »

Radiační onkologie

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016.

31. 7. 2019 Celý článek »

Skiagrafie – dospělí

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2019.

1. 4. 2019 Celý článek »

Nukleární medicína

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016.

9. 3. 2018 Celý článek »

Intervenční radiologie

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 10/2016.

22. 12. 2017 Celý článek »