Intervenční kardiologie

Vytvořeno: 18. 9. 2020 Poslední aktualizace: 9. 2. 2021
Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 13/2017.

 

Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční kardiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – Intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 407–437), jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.

 

Přílohy