Radioterapie protonovým svazkem

Vytvořeno: 18. 12. 2020 Poslední aktualizace: 8. 6. 2022

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 14/2020.

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, „Národní radiologické standardy – radioterapie protonovým svazkem“.
Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí léčba záření protonovým svazkem, uvede své místní radiologické standardy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy, nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.