Zubní radiodiagnostika

Vytvořeno: 15. 5. 2024 Poslední aktualizace: 15. 5. 2024

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 6/2024.

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, Národní radiologické standardy a Indikační kritéria – zubní radiodiagnostika. Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je zubní radiodiagnostika, uvede své postupy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Účelem tohoto dokumentu je popsat standardní dobrou praxi při provádění zubních radiodiagnostických vyšetření a standardizovat postupy lékařského ozáření při všech vyšetřeních prováděných na zubním radiodiagnostickém rentgenovém zařízení, která patří mezi základní výkony lékařského ozáření.