Kostní denzitometrie

Vytvořeno: 15. 5. 2024 Poslední aktualizace: 15. 5. 2024

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 6/2024.

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, Národní radiologické standardy a Indikační kritéria – kostní denzitometrie. Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí jsou denzitometrická vyšetření, uvede své místní radiologické standardy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Účelem tohoto dokumentu je popsat standardní dobrou praxi při provádění lékařského ozáření při všech standardních vyšetřeních prováděných na kostním denzitometru.