Radiační onkologie

Vytvořeno: 31. 7. 2019 Poslední aktualizace: 17. 2. 2022

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016.

Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční kardiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – nukleární radiační onkologie“, které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011, jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.