Vyhláška č. 97/2022 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

Vytvořeno: 14. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 8. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2022.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0050-2022.pdf (6,65 MB)