Vyhláška č. 463/2021 Sb., o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků

Vytvořeno: 14. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 8. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022, s výjimkou § 3 bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2025.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0208-2021.pdf (504,59 KB)