Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

Vytvořeno: 16. 8. 2022 Poslední aktualizace: 16. 8. 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Přílohy