Vyhláška č. 122/2022 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického

Vytvořeno: 14. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 8. 2022

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. 

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0061-2022.pdf (342,47 KB)