Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Vytvořeno: 19. 1. 2024 Poslední aktualizace: 19. 1. 2024

Dovolujeme si Vás oslovit v rámci veřejné konzultace k aktualizaci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie.

Vzdělávání ve specializačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie je určeno pro absolventy, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání Psychologa ve zdravotnictví dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“)

Zajímá nás Váš odborný názor, Vaše podněty napište přímo do formuláře, kde je potřebné navrhnout konkrétní úpravu a řádné odůvodnění. Upozorňujeme, že se nejedná se o připomínkové řízení, Vaše připomínky či názory nebudou jednotlivě vypořádávány.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že Vaše podněty přispějí k optimalizaci vzdělávání.

 

Formulář je možné vyplnit níže, případně kliknutím na odkaz zde: Sběr podnětů ke VP SV Klinická psychologie | Microsoft Forms
 
Termín pro sběr podnětů je 31.1.2024.

 

 

Přílohy