Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Vytvořeno: 24. 7. 2023 Poslední aktualizace: 24. 7. 2023

Upozorňujeme, že dne 30. srpna 2023 se bude konat mimořádné jednání akreditační komise. Na program jednání akreditační komise budou zařazeny žádosti o udělení/prodloužení akreditace, které budou doručeny ministerstvu do 11. srpna 2023. V případě nedodržení termínu doručení žádostí, budou tyto žádosti projednány na nejbližším dalším jednání akreditační komise – 4. října 2023.

 


Pro více informací o akreditačním řízení přejděte zde: Akreditace – základní přehled – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) informace o akreditační komisi a termíny jednání jsou pak k dispozici zde Akreditační komise – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Často kladené dotazy na téma nelékařských akreditací naleznete zde: Akreditace – Často kladené dotazy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)