Žádosti o změnu čerpání dotace ze státního rozpočtu na rezdenční místa do 30.11.2020

Vytvořeno: 23. 10. 2020 Poslední aktualizace: 22. 11. 2021

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu informujeme příjemce dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo, že Ministerstvo zdravotnictví bude akceptovat žádosti o změnu čerpání dotace na rezidenční místo do 30.11.2020.