Problematika rezidenčních míst nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zveřejňuje prezentaci pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví „Rezidenční místa“ na realizaci podpory projektů specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Přílohy