Aktualizované informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Vytvořeno: 30. 4. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2020, získali rezidenční místo pro níže uvedené obory:

  • Všeobecná setra – Intenzivní péče

  • Všeobecná setra – Perioperační péče

  • Všeobecná setra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

  • Všeobecná setra – Ošetřovatelská péče v interních oborech

 

Poskytovatelé zdravotních služeb s rezidenčním místem, kteří vyhlásí výběrové řízení na rezidenta dle § 60 odst. 1 zákona č. 96/ 2004 Sb. pro výše uvedené obory, mohou vybírat pouze z uchazečů, kteří obdrželi rozhodnutí o zařazení do oboru k 30.4. 2020, a to z důvodu, že od 1. 5. 2020 platí nové vzdělávací programy.

Uchazeči, kteří budou zařazeni do oboru od 1. 5. 2020 musí zahájit studium podle platného vzdělávacího programu podle Věstníku MZ.

 

Podmínkou pro přijetí uchazečů , kteří jsou zařazeni do specializačního vzdělávání po 1. 5. 2020 je platná akreditace na nový vzdělávací program.

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří májí zájem vzdělávat dle nových vzdělávacích programů mohou podat žádost o udělení akreditace již do červnové akreditační komise.

 

Žádosti o udělení akreditace musí být doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 22. 5. 2020. V případě nedodržení stanoveného termínu, budou žádosti předány nejbližší následující akreditační komisi. Podmínky a způsob podání žádosti o udělení akreditace jsou uvedeny ZDE.