Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020

Vytvořeno: 5. 6. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení. Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, zaslaných poskytovatelem zdravotních služeb. 

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 28. 8. 2020.

 

Vyplněný formulář obsahující informace o vybraném rezidentovi zasílejte elektronicky administrátorovi:

E-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

Telefon: +420 271 019 563

Přílohy