Účast delegace České republiky na Globální konferenci WHO a UNICEF k primární péči

Vytvořeno: 19. 11. 2018 Poslední aktualizace: 19. 11. 2018

 

Globální konference WHO a UNICEF k primární péči se uskutečnila za účasti delegace České republiky vedené náměstkyní ministra zdravotnictví MUDr. Alenou Šteflovou Ph.D., MPH ve dnech 25. – 26. října 2018, v Astaně, v Kazachstánu. Konala se v návaznosti na 40. výročí Deklarace z Alma-Aty k primární péči. Členské státy WHO, zástupci UNICEF a další přítomní účastníci, kterých bylo více než 1000 včetně zástupců mladé generace, se zavázali k tomu, že posílí své primární systémy zdravotní péče jako zásadní krok k dosažení univerzálního zdravotního pokrytí. Nově přijatá Deklarace z Astany znovu potvrzuje historickou roli deklarace z Alma-Aty z roku 1978, kdy se světoví vůdci poprvé zavázali k posílení primární zdravotní péče. Od přijetí Deklarace z Alma-Aty nastal posun směrem k univerzálnímu zdravotnímu pokrytí a cílům udržitelného rozvoje pro dosažení Agendy 2030.

Deklarace z Astany vychází z rostoucího globálního hnutí za větší investice do primární zdravotní péče. Zdroje v oblasti zdravotnictví spíše směřují k vymýcení jednotlivých nemocí než k silným a komplexním zdravotním systémům.  

„Dnes, místo zdraví pro všechny, máme zdraví pro některé,“ řekl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO). „My všichni máme zodpovědnost za to, aby dnešní prohlášení o primární zdravotní péči (Deklarace z Astany) umožnilo všem osobám, kdekoli, aby uplatňovaly své základní právo na zdraví,“ dodal.

„Ačkoli svět je pro děti dnes zdravějším místem než kdykoli předtím, téměř každý rok zemře až 6 milionů dětí před pátými narozeninami, a to z důvodů, kterým lze předcházet, a více než 150 milionů lidí je zasaženo zdravotními problémy,“ uvedla generální ředitelka UNICEF Henrietta Fore. „My jako celosvětové společenství to dokážeme změnit tím, že poskytneme dostupné kvalitní zdravotní služby těm, kteří je potřebují. A to cestou primární zdravotní péče,“ doplnila.

Deklarace z Astany zdůrazňuje, že posílení primární zdravotní péče je nejvíce integrovaným, nejúčinnějším a nejúspornějším přístupem pro zlepšení tělesného a duševního zdraví lidí a pro sociální pohodu (well-being) a že primární zdravotní péče je základním kamenem udržitelného systému zdravotní péče. Deklarace dále vyzývá k politickým rozhodnutím pro zdraví ve všech oblastech. Je nezbytné podporovat multisektorální činnost se zapojením příslušných zainteresovaných subjektů a posilovat místní komunity.

Deklarace z Astany vyzývá k posílení zdravotních systémů prostřednictvím investování do primární zdravotní péče a zvyšováním kapacit a zlepšováním infrastruktury primární péče. Deklarace z Astany dále zmiňuje dostupnost nových technologií a jejich využití. Technologie přispějí k větší efektivitě a zvýšení udržitelnosti financování.  

Dalším stěžejním bodem Deklarace je vytvoření dobrých pracovních podmínek a odpovídajících platů zdravotníků, lékařů i sester a dalších zdravotnických pracovníků pracujících na úrovni primární zdravotní péče. Je třeba pokračovat v investicích do vzdělávání, odborné přípravy, náboru, rozvoje, motivace a udržení pracovních sil s příslušnými dovednostmi v primární zdravotní péči.

Deklarace z Astany zdůrazňuje zapojení jednotlivců, rodin, komunit a občanské společnosti prostřednictvím jejich účasti na rozvoji a provádění politik a plánů, které mají dopad na jejich zdraví. Stěžejní je zvyšování a podpora zdravotní gramotnosti a dále zvyšování odpovědnosti jednotlivců a komunit v jejich starosti o vlastní zdraví.

Při provádění Deklarace z Astany budou země a zúčastněné strany spolupracovat v duchu partnerství a účinné rozvojové spolupráce, sdílet znalosti a osvědčené postupy při plném respektování národní svrchovanosti a lidských práv.

Deklarace z Astany plně koresponduje s tento rok započatou reformou primární péče v České republice, kterou zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví. Je proto pro nás cenným politickým i odborným dokumentem v potvrzení správného směru nastartovaných reforem.