Visegrádská skupina

Vytvořeno: 7. 5. 2014 Poslední aktualizace: 7. 5. 2014

Visegrádská skupina (neoficiálně nazývaná Visegrádská čtyřka nebo V4) byla ustanovena v roce 1991 jako uskupení čtyř středoevropských států – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Spolupráce všech členů V4 byla zaměřena především na začlenění postkomunistických zemí mezi vyspělé demokracie. I dnes země V4 úzce spolupracují např. v rámci EU. V předsednictví Visegrádské skupiny se státy střídají po jednom roce. Předsednictví se předává z 30. června na 1. července.

V roce 2007 přijala maďarská ministryně zdravotnictví delegaci svého protějšku z České republiky. Během tohoto jednání byl přednesen návrh na setkávání ministrů zdravotnictví zemí V4, které by bylo začátkem intenzivnější spolupráce v oblasti zdravotnictví. První setkání tohoto druhu se uskutečnilo v říjnu 2008 v Brně.

V červnu 2017 skončilo polské předsednictví V4. V rámci zdravotnictví se polské předsednictví zaměřilo na oblasti e-Health a spravedlivého oceňování léčiv.

Navazující předsednictví Maďarska si vytyčilo čtyři základní priority:

  • Silná kooperace V4 pro silnou Evropu
  • Bezpečnost, stabilita a propojenost regionu
  • Konkurenceschopnost, digitální Visegrád
  • Globální Visegrád

Zdravotnictví není mezi hlavními oblastmi, ale prolíná se jimi. Maďarsko se tak zaměří na politiky v oblasti výživy či veřejného zdraví obecně. Cílem Maďarska je také posílit spolupráci v oblasti zdravotnické robotiky a nanorobotiky.

Česká republika bude Visegrádské skupině předsedat opět v letech 2019/2020.

Více informací naleznete zde.