Komise OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND)

Vytvořeno: 7. 5. 2014 Poslední aktualizace: 7. 5. 2014

Komise pro narkotika byla zřízena jako jedna z výkonných komisí ECOSOC již v roce 1946. V současnosti má 53 členských států a monitoruje a analyzuje drogovou situaci ve světě, přičemž vytváří návrhy opatření na posílení mezinárodní kontroly drog. Od doby, kdy byla ustavena, také kontroluje zavádění mezinárodních dohod o kontrole drog.

Na základě voleb, které proběhly v dubnu 2013 v ECOSOC, bylo potvrzeno členství České republiky v Komisi pro narkotika na období 2014–2017.

V březnu 2013 se ve Vídni konalo 56. zasedání Komise pro narkotika. Česká republika prostřednictvím Stálé mise při OSN sepsala a prosadila návrh rezoluce k HIV, který nabádá ke splnění cíle Politické deklarace k HIV/AIDS snížit přenos HIV injekčním užíváním drog do roku 2015 o 50 %.

Více informací naleznete zde.