Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Zhodnocení naplnění očekávání uživatelů a jejich rodinných příslušníků v CDZ III

Zhodnocení naplnění očekávání uživatelů a jejich rodinných příslušníků v CDZ III je výsledkem kvalitativní studie, tvoří dva samostatné sběry dat, které probíhaly od prosince 2020 do prosince 2021 v osmi […]

10. 6. 2022 Celý článek »

Závěrečná evaluační zpráva CDZ III

Závěrečná evaluační zpráva projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III navazuje na Vstupní evaluační zprávu a Průběžnou evaluační zprávu. Závěrečná evaluační zpráva projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III shrnuje […]

10. 6. 2022 Celý článek »

Doporučené postupy pro vznik nových CDZ

Doporučené postupy pro vznik nových CDZ jsou výstupem projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, které doplňují publikované materiály předešlých projektů, zejména Standard péče v CDZ, který je výstupem projektu […]

9. 6. 2022 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vybralo poslední CDZ v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví III/2 – CDZ Klatovy

V rámci Programu Podpory Center duševního zdraví III/2, který je součástí projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost byly podány dvě žádosti o […]

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu CDZ III a CDZ III/2 k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v […]

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu CDZ III k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v […]

2. 11. 2020 Celý článek »

Informace o uskutečněném semináři pro příjemce dotace CDZ III ze dne 2. září 2020

Dne 2.9. 2020 se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil seminář pro příjemce dotace v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který […]

21. 9. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádosti o dotace z Programu podpory Center duševního zdraví III/2

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 10. září 2020 2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III (dále jen CDZ III/2), do kterého se […]

10. 9. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – 10.8.2020 byla upravena Metodika programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZ I a CDZ II upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví III (nyní verze 3.0). K úpravám došlo kvůli zpřehlednění rovněž v příloze […]

10. 8. 2020 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 8 Center duševního zdraví v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo k podpoře dalších 8 Center duševního zdraví, které doplní stávající síť již existujících 21 Center, která vznikla v rámci předchozích programů podpory. Každé z Center duševního zdraví (dále […]

23. 6. 2020 Celý článek »