Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 8 Center duševního zdraví v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Vytvořeno: 23. 6. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo k podpoře dalších 8 Center duševního zdraví, které doplní stávající síť již existujících 21 Center, která vznikla v rámci předchozích programů podpory.

Každé z Center duševního zdraví (dále také CDZ) může čerpat dotaci ve výši až 14,9 mil. Kč určenou pro poskytovatele zdravotních psychiatrických a psychologických služeb v těsné spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v rámci nově zaváděného modelu multidisciplinárního týmu, po dobu 18 měsíců, kdy bude v rámci jejich pilotního provozu ověřován model péče o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí.

Odborná komise složená ze zástupců Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Asociace krajů ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupců odborných útvarů Ministerstva zdravotnictví, na základě stanovených kritérií vybrala centra, která doplní síť v těch krajích, kde dosud vzniklo jedno, maximálně dvě centra tohoto typu, případně, kde ještě žádné centrum nevzniklo.

Hodnotící komise posuzovala všech přijatých 16 žádostí o dotaci a rozhodla, že by se v letošním roce měla otevřít centra: Beskydské CDZ ve Frýdku-Místku, CDZ Brandýsko v Brandýse nad Labem, CDZ Fénix v Kyjově, CDZ Chrudim, CDZ Klatovy, CDZ Olomouc, CDZ Ostrava a CDZ Ústí nad Labem. Pořád ale zůstávají regiony, kde dosud žádné centrum nevzniklo, proto MZ uvažuje o vyhlášení další a v tomto programovém období již poslední výzvy k podpoře.

Výsledek hodnocení žádostí o dotaci z Programu Podpory Center duševního zdraví III

V tabulce jsou uvedeni jednotlivý žadatelé vždy za sociální a zdravotní část s uvedením výše navržené dotace k poskytnutí tak, že dva subjekty (za sociální a zdravotní část), případně jeden subjekt splňující všechny podmínky, vytvoří jedno CDZ.

       
 

Číslo žádosti

Název žadatele

dotace ve výši

CDZ Ústí

III-44226586/S

Fokus Labe, z.ú.

5 327 434,00 Kč

III-44226586/Z

Fokus Labe, z.ú.

9 508 884,00 Kč

CDZ Fénix

III-29369266/S

Sociálně – psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.

5 391 310,00 Kč

III-29369266/Z

Sociálně – psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.

8 064 530,00 Kč

CDZ Brandýsko

III-45701822/S

Fokus Praha, z.ú.

6 079 278,00 Kč

III-00064220/Z

PN Bohnice

8 820 164,00 Kč

CDZ Chrudim

III-64242218/S

Péče o duševní zdraví, z.s.

5 851 980,00 Kč

III-64242218/Z

Péče o duševní zdraví, z.s.

9 047 628,00 Kč

Beskydské CDZ

III-45235201/S

Charita Frýdek-Místek

5 463 000,00 Kč

III-00534188/Z

Nemocnice ve Frýdku-Místku

9 437 000,00 Kč

CDZ Olomouc

III-26660571/S

Společnost Mana, o.p.s.

4 616 195,00 Kč

III-00843954/Z

PL Šternberk

10 283 587,00 Kč

CDZ Ostrava

III-27027686/S

Asociace Trigon, o.p.s.

5 582 569,00 Kč

III- 00635162/Z

Městská nemocnice Ostrava

9 160 812,00 Kč

CDZ Klatovy

III-26517051/S

Ledovec, z.s.

5 807 593,00 Kč

III-01695525/Z

Psychiatrie – ambulance, s.r.o.

8 988 960,00 Kč

 

Pilotní provoz těchto 8 CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Příloha: Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci poskytnout zcela, a Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci zčásti poskytnout a ve zbytku zamítnout

Přílohy