Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Zhodnocení naplnění očekávání uživatelů a jejich rodinných příslušníků v CDZ III

Vytvořeno: 10. 6. 2022 Poslední aktualizace: 13. 6. 2022

Zhodnocení naplnění očekávání uživatelů a jejich rodinných příslušníků v CDZ III je výsledkem kvalitativní studie, tvoří dva samostatné sběry dat, které probíhaly od prosince 2020 do prosince 2021 v osmi podpořených centrech duševního zdraví v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III. Studie mapovala dvě skupiny respondentů a to jak klienty center duševního zdraví, tak jejich rodinné
příslušníky. Výsledkem studie je, že v některých případech služby poskytované v centrech duševního zdraví předčily jejich očekávání, neboť se u uživatelů služeb podařilo snížit počet hospitalizací, případně se podařilo zvládnutí akutních stavů v ambulantní formě. Rodinní příslušníci hovořili o nadstandartní, individualizované pomoci, kdy je jejich nemocnému členu rodiny poskytnuta potřebná intervence, když
už pomoc rodiny nestačí, ale zároveň není nutná hospitalizace.

Předkládaná studie vznikla v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a byl realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu.

Přílohy