Ministerstvo zdravotnictví vybralo poslední CDZ v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví III/2 – CDZ Klatovy

Vytvořeno: 18. 12. 2020 Poslední aktualizace: 18. 12. 2020

 

V rámci Programu Podpory Center duševního zdraví III/2, který je součástí projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost byly podány dvě žádosti o dotaci k vybudování Centra duševního zdraví v Klatovech.

Odborná komise složená ze zástupců Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Asociace krajů ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupců odborných útvarů Ministerstva zdravotnictví, na základě stanovených kritérií vybrala poslední centrum, které završí vybudování 29 center, která vzniknou na základě dotační podpory z Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014-2020.

Poslední Centrum duševního zdraví zahájí svoji činnost od 1. 1. 2021 v Klatovech, kde budou poskytovány zdravotní a sociální služby po dobu 18 měsíců, bude zde ověřován model péče o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Uvedené centrum bude obsluhovat spádovou oblast Klatovy, Domažlice a Horšovský Týn.

Výsledek hodnocení žádostí o dotaci z Programu Podpory Center duševního zdraví III

III/2-26517051/S

Ledovec, z.s.

5 839 093,00 Kč

III/2-01695525/Z

Psychiatrie – ambulance, s.r.o.

9 043 860,00 Kč

 

Pilotní provoz tohoto centra bude financován z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.