Informace pro příjemce dotace – 10.8.2020 byla upravena Metodika programu podpory Center duševního zdraví III

Vytvořeno: 10. 8. 2020 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZ I a CDZ II upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví III (nyní verze 3.0). K úpravám došlo kvůli zpřehlednění rovněž v příloze č.3 Zpráva o realizaci pilotního provozu a jejích přílohách. Ostatní přílohy zůstávají nezměněné.

Štítky: CDZ