Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Vytvořeno: 27. 8. 2020 Poslední aktualizace: 25. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví – odbor regulace cen a úhrad zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace k dotačnímu programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Bližší informace jsou stanoveny v přiložené Výzvě a Metodice.

Dne 16. 2. 2021 byly aktualizovány dokumenty k dotačnímu programu.

Žádost o dotaci bylo možné zasílat pouze do 30. 9. 2021. V současné době je dotační program ukončen.

 

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Ing. Nicole Jupová
Odbor dohledu cen a regulace úhrad
tel.: 224 972 822
E-mail: nicole.jupova@mzcr.cz 

Nebo v případě nezastižení kontaktujte:
Ing. Lenka Doischerová 
Odbor cen a regulace úhrad
tel.: 420 224 972 338
E-mail: lenka.doischerova@mzcr.cz

 

Přílohy