Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19

Vytvořeno: 5. 8. 2020 Poslední aktualizace: 12. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2020 dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Podávat žádosti je možné od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020. Přímo řízeným organizacím MZ ČR bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od MZ ČR, tento dotační program pro ně není určen. 

Dne 18. 8. 2020 byly zveřejněny často kladené otázky a odpovědi k tomuto dotačnímu programu, prosíme o přečtení před zasláním žádosti o dotaci na MZ ČR nebo před kontaktováním zaměstnanců MZ ČR s dotazem k tomuto dotačnímu programu. Dne 2. 9. 2020 došlo k další aktualizaci často kladených otázek, změny jsou vyznačeny modře.

Schválené a vyplacené dotace nebo příspěvky zřizovatele na odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péči v celkové výši 11,512 mld. Kč:

 

počet příjemců

dotace/příspěvek zřizovatele

poskytovatelé akutní lůžkové péče (nemocnice)

142

10 049 618 918,03 Kč

poskytovatelé následné péče a ostatní poskytovatelé lůžkové péče

166

  1 462 659 581,61 Kč

Celkem

308

11 512 278 499,64 Kč

 

Upřesnění termínů/povinností k Dotačnímu programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19

Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž zřizovatelem je kraj, hlavní město Praha, obec:

do 15.2.2021

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu (na MZ)

do   5. 2. 2021

Převedení případné vratky dotace na účet obce

do 25.2.2021

Odevzdání formuláře finančního vypořádání (na MZ)

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají zřizovatele: 

do 15.2.2021

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu

do 15.2.2021

Finanční vypořádání dotace

do 15.2.2021

Odevzdání formuláře finančního vypořádání

 

V případě dotazů se obracejte na:

Odbor regulace cen a úhrad MZ ČR
Ing. Lenka Doischerová, tel.: 224972338, mobil: 777485327, e-mail: Lenka.Doischerova@mzcr.cz
Ing. Nicole Jupová, tel.: 224972822, e-mail:  Nicole.Jupova@mzcr.cz

Přílohy