Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19

Vytvořeno: 28. 6. 2021 Poslední aktualizace: 13. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2021 mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19 zaměstnaných u poskytovatelů zdravotních služeb. Podávat žádosti je možné od 28. 6. do 30. 7. 2021.

Dne 29. 6. 2021 byla aktualizována žádost o dotaci a dne 30. 6. 2021 byla aktualizována žádost o příspěvek.

Dne 26. 8. 2021 byly zveřejněny k tomuto dotačnímu programu často kladené otázky a odpovědi. Prostudujte si, prosím, níže tento materiál ještě před tím, než budete kontaktovat odbor regulace cen a úhrad s vaším dotazem. Děkujeme.

Příspěvkovým organizacím MZ ČR a ostatních ministerstev bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od zřizovatele. U organizační složky státu bude rozpočtovým opatřením přesunuty finanční prostředky na tento účel z kapitoly MZ ČR. Organizační složka státu nebo příspěvková organizace ministerstva vyplní tuto žádost o příspěvek v souladu s podmínkami dotačního programu a zašle podepsanou žádost do datové schránky MZ ČR a jako věc podání uvede „PŘO Žádost o příspěvek – benefity pro zdravotníky“.

V případě dotazů se obracejte na:

Odbor regulace cen a úhrad MZ ČR
email: benefity@mzcr.cz, tel.: 224 972 911, pro finanční záležitosti: tel.: 224 972 280

Přílohy