Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Vytvořeno: 1. 4. 2020 Poslední aktualizace: 25. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – odbor regulace cen a úhrad vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace“ právnické nebo fyzické osoby které plánují poskytovat nebo začali poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v přiložené Metodice.

Žádost o dotaci bylo možné zasílat pouze do 30. 9. 2021. V současné době je dotační program ukončen.

 

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Ing. Lenka Doischerová
Odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 338
e-mail: lenka.doischerova@mzcr.cz 

Ing. Nicole Jupová
Odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 822
e-mail: nicole.jupova@mzcr.cz


UPOZORNĚNÍ:

DNE 7. 4. 2021 DOŠLO K AKTUALIZACI DOTAČNÍHO PROGRAMU – aktualizována byla výzva, metodika, žádost a 1. část závěrečné zprávy.

Přílohy