Národní hodnocení spokojenosti pacientů

Vytvořeno: 6. 4. 2021 Poslední aktualizace: 6. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 zahájilo realizaci projektu Národní hodnocení spokojenosti pacientů (dále jen NHSP), jehož cílem je standardizace plnění povinnosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče vyplývající ze standardu 1.5. minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb dle § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na národní úrovni.

V roce 2020 byl realizován formou pilotního projektu, a účastnilo se jej pouze 5 vybraných poskytovatelů zdravotních služeb. V roce 2021 bude již zahájen oficiální 1. ročník projektu, do kterého se v případě zájmu mohou přihlásit všichni poskytovatelé lůžkové péče dle postupu stanoveného národní metodikou NHSP. 

V případě zájmu o aktivní participaci či pro více informací jsou Vám k dispozici webové stránky https://spokojenost.mzcr.cz/, kde jsou uveřejněny komplexní informace týkající se realizace a harmonogramu projektu, včetně národní metodiky a dotazníku spokojenosti pacientů.

Byť stávající metodika projektu stanovuje realizační dobu sběru dotazníků spokojenosti pacientů na období od 1. do 31. května 2021, bylo vzhledem k přetrvávajícím tíživým okolnostem v souvislosti s onemocněním COVID-19 rozhodnuto o odložení zahájení projektu, resp. vlastního dotazníkového šetření na termín od 1. do 31. října 2021, jak tomu bylo též v předchozím roce.

 

plakát hlavní_A1_FINAL