Rádce pacienta

Vytvořeno: 23. 7. 2022 Poslední aktualizace: 6. 9. 2023

Rádce pacienta je publikace, která slouží občanům-pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Zatím poslední, v pořadí již čtvrté vydání z roku 2020, uvádí zejména úpravy a změny, které nastaly v oblasti nakládání s osobními údaji pacientů a zákonných zástupců, vzdělávání sester, předepisování a vydávání léčiv, péče v posledním stádiu života a mnoho dalších. Rozšířeny byly kapitoly pojednávající o zdravotnické dopravní službě, stravě v nemocnici, právech dítěte nebo právech osob se zdravotním postižením. Doplněny byly také informace o lázeňské léčebně rehabilitační péči a pohotovosti.

Šikovná brožura je k dispozici také v anglickém jazyce, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině jsou informace nově k dispozici také v ukrajinském jazyce.

Přílohy