Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

Zavedení systémů hodnocení kvality a bezpečí je standardním nástrojem zajišťujícím především kvalitu procesů, ke kterým ve zdravotnictví dochází. Doporučení k jeho zavedení na národní úrovní dala již Rada Evropy v […]

26. 10. 2019 Celý článek »

Seznam oprávněných osob

Seznam oprávněných osob dle §§ 98, 99 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

13. 9. 2019 Celý článek »

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je nástrojem managementu pro nezávislé posuzování jakéhokoliv určeného procesu nebo jakékoliv činnosti uvnitř organizace. Tento proces sebehodnocení přispívá k hodnocení efektivnosti […]

8. 3. 2016 Celý článek »

Externí klinický audit

Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších […]

12. 8. 2015 Celý článek »