Priority na rok 2020 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Vytvořeno: 4. 7. 2019 Poslední aktualizace: 11. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje ve svém rozpočtu finanční prostředky na zajištění přípravy na řešení krizových situací. Finanční prostředky jsou účelově vázané a slouží jako příspěvek na zajištění krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, organizací v jeho přímé řídící působnosti a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Cílem je podpořit jejich akceschopnost a připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně provádění taktických a prověřovacích cvičení. Finanční příspěvek není určen ke krytí běžných provozních výdajů žadatele. Žádosti o finanční příspěvek se zasílají na Ministerstvo zdravotnictví, oddělení krizové připravenosti nejpozději do 31. ledna 2020. Žádosti musí být řádně vyplněné a musí obsahovat všechny přílohy, které jsou uvedeny v prioritách pro rok 2020.

Přílohy