Priority na rok 2024 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenosti organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Vytvořeno: 3. 11. 2023 Poslední aktualizace: 29. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o provedení aktualizace Priorit na rok 2024 pro poskytování účelově vázaného neinvestičního finančního příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví – aktualizovaná verze 27. 1. 2024 (dále jen „Priority 2024“).

Priority 2024 byly upraveny následovně:

  1. Rozšíření části B se stanovenými Prioritami pro naplnění cílů k zajištění krizové připravenosti organizace vyplývajících z: (…) bod 10 následovně:
    10. Požadavků na zajištění bezpečnosti zdravotnických pracovníků při výkonu povolání na urgentních příjmech a při kontaktu s agresivním pacientem při příjmu k hospitalizaci pacienta do lůžkových psychiatrických zařízení, a to formou školení, nácviků a cvičení v sebeochraně zdravotnických pracovníků.
  2. Rozšíření části C Uznatelné náklady, o následující bod:

Financování kurzů se zaměřením na sebeochranu zdravotnických pracovníků při práci s pacientem, u kterých lze doložit vzdělání lektora v daném oboru a min. tříletou praxi, osnovu kurzu a počet hodin.

  1. Doplnění bodu F Podmínky pro podání žádosti následovně:

K žádosti o finanční příspěvek podané po stanoveném termínu, kterým je 31. leden 2024, se nebude přihlížet s výjimkou žádostí podaných psychiatrickými nemocnicemi, kterým je termín pro podání žádosti prodloužen do 29. 2. 2024.

Přílohy