Vzor hlášení vzniku a řešení mimořádné události nebo krizové situace spojené s hromadným příjmem zdravotně postižených osob do zdravotnického zařízení nebo při mimořádné události s ohrožením veřejného zdraví

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 11. 7. 2020

Přílohy