Priority na rok 2023 pro poskytování účelově vázaného neinvestičního příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Vytvořeno: 27. 6. 2022 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje ve svém rozpočtu finanční prostředky na zajištění přípravy na řešení krizových situací.

Finanční prostředky jsou účelově vázané a slouží jako příspěvek na zajištění krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, organizací v jeho přímé řídící působnosti a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Cílem je podpořit jejich akceschopnost a připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně provádění taktických a prověřovacích cvičení. Finanční příspěvek není určen ke krytí běžných provozních výdajů žadatele.

Žádosti o finanční příspěvek se zasílají na Ministerstvo zdravotnictví, oddělení krizové připravenosti nejpozději do 31. ledna 2023. Žádosti musí být řádně vyplněné a musí obsahovat všechny přílohy, které jsou uvedeny v prioritách pro rok 2023.

Přílohy