Věstníky

Věstník 6/2005

METODICKÁ OPATŘENÍ 3. Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace nelékařských zdravotnických povolání 2. Specifické léčebné programy 3. […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 5/2005

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 4/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů 2. Programy rozvoje zdravotnických knihoven 3. Národní referenční laboratoře – sdělení

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 3/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů 2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky 3. Seznam registrovaných látek 4. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 2/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam akreditovaných kvalifikačních kurzů 2. Přehled akreditovaných laboratoří Zdravotních ústavů v ČR pro vyšetřování potravin včetně používaných metod Prosinec 2004 3. Zveřejnění odsouhlasených léčebných programů v […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 1/2005

METODICKÁ OPATŘENÍ 17. Postup stanovení PEL a NPK-P látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění 1. Používání […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 8/2007

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 7/2007

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 6/2007

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 5/2007

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 305 záznamů