Věstník 10/2003

Vytvořeno: 14. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

8. Posuzování dynamiky vývoje pneumokonióz

9. Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Pokyn ministryně zdravotnictví k zajištění jednotného postupu při zahraničních pracovních cestách

2. Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Zrušení vyhlášky č. 1/1998 Sb. (Český lékopis 1997) – oznámení

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002 (leden až duben)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?