Věstník 7/2003

Vytvořeno: 14. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2003 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

METODICKÁ OPATŘENÍ

4. Zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

2.Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?