Věstník 12/2003

Vytvořeno: 14. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1.Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách

2.Pověření Státního zdravotního ústavu v Praze organizování m a prováděním kursů v hodnocení zdravotních rizik

3.Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?