Věstníky

Věstník 3/2008

12. 6. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 2/2008

27. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 13/2003

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 2. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2004 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních […]

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 12/2003

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1.Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách 2.Pověření Státního zdravotního ústavu v Praze organizování m a prováděním kursů v hodnocení zdravotních rizik 3.Průběžná […]

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 11/2003

ZPRÁVY A SDĚLENÍ „Indikační kritéria pro zobrazovací metody“ – upravený český překlad dokumentu schváleného v roce 2000 Evropskou komisí a experty reprezentujícími evropskou radiologii a nukleární medicínu. Vydává Ministerstvo zdravotnictví […]

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 10/2003

METODICKÁ OPATŘENÍ 8. Posuzování dynamiky vývoje pneumokonióz 9. Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Pokyn ministryně zdravotnictví k zajištění jednotného postupu při zahraničních […]

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 9/2003

METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Standard značení transfúzních přípravků – revize metodického pokynu č. 11 z roku 1997 uveřejněného v částce 9/1997 Věstníku MZ 7. Doporučený minimální standard pro pracoviště poskytující intenzivní […]

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 8/2003

METODICKÉ OPATŘENÍ 5. Řešení problematiky infekce HIV/AIDS

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 7/2003

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2003 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních […]

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 6/2003

ZPRÁVY A SDĚLENÍ Podmínky pro udělení autorizace

14. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 305 záznamů