Věstník 9/2003

Vytvořeno: 14. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

6. Standard značení transfúzních přípravků – revize metodického pokynu č. 11 z roku 1997 uveřejněného v částce 9/1997 Věstníku MZ

7. Doporučený minimální standard pro pracoviště poskytující intenzivní a intermediární péči v perinatologických centrech a pro léčbu předčasného porodu kompetitivním antagonistou lidského oxytocinu.

Doporučený minimální standard pro léčbu předčasného porodu kompetitivním antagonistou lidského oxytocinu.

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k vydání nové verze Datového standardu a Národního číselníku laboratorních položek

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?