Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

RM 2023

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství, dětská a dorostová psychiatrie a pediatrie

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2023 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2023 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické […]

31. 8. 2023 Celý článek »

Přehled výběrových řízení a obsazených rezidenčních míst

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled o již obsazených rezidenčních místech přidělených v roce 2023. Upozornění: Informace o obsazených rezidenčních místech mohou být zveřejňovány s drobným časovým odstupem od jejich nahlášení příjemcem dotace. 

18. 7. 2023 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2023 v Programu č. 2

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají […]

3. 7. 2023 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2023 – obor všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

14. 6. 2023 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta […]

7. 6. 2023 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2023 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

5. 6. 2023 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2023 – obor urgentní medicína

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

24. 5. 2023 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2023

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

16. 5. 2023 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2023 – obory dětská a dorostová psychiatrie, pediatrie a dětská neurologie

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

15. 5. 2023 Celý článek »

Vypořádání námitek proti vyloučení pro formální nedostatky RM 2023

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky_lékařské obory RM 2023 – pediatrie a DDpsych. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí […]

27. 4. 2023 Celý článek »