Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2023 v Programu č. 2

Vytvořeno: 3. 7. 2023 Poslední aktualizace: 3. 7. 2023

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola.
Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:
• kraj
• počet rezidenčních míst, na které je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení
• termín pro podání přihlášek – začátek
• termín pro podání přihlášek – konec
• přímý odkaz na webové stránky
Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zasílají poskytovatelé zdravotních služeb na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi (poštou nebo datovou schránkou). Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si poskytovaté zdravotních služeb ponechávají.

Přílohy