Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství, dětská a dorostová psychiatrie a pediatrie

Vytvořeno: 31. 8. 2023 Poslední aktualizace: 10. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2023 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2023 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, pediatrie, dětská neurologie, dětská a dorostová psychiatrie a urgentní medicína. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví dne 14. 6. 2023. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

V současné době má Ministerstvo zdravotnictví informaci o 40 neobsazených RM. Tyto RM, jsou přidělena podle předem schváleného postupu citovanou poradou vedení. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

Pro zveřejněné náhradníky neplatí bod „12. Časový průběh“ Metodiky pro rok 2023, tj. nejsou pro ně závazné termíny pro ukončení 1. a 2. kola výběrového řízení

 

Přílohy