RM 2021

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2021

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

20. 12. 2021 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2021, Závěrečná zpráva – rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který […]

16. 12. 2021 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2021 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2021 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické […]

30. 11. 2021 Celý článek »

Započítání praxe na covidových jednotkách do specializačního vzdělávání školence na rezidenčním místě

Pokud došlo v době pandemie k nasazení školence mimo vzdělávací plán na covidovou jednotku (jak ji definuje aktualizace vzdělávacích programů pro vlastní specializovaný výcvik zveřejněná na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví), pak […]

19. 11. 2021 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají […]

29. 9. 2021 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta […]

27. 7. 2021 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

9. 7. 2021 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2021

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

25. 6. 2021 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

23. 6. 2021 Celý článek »

Aktualizace počtu vyhlášených rezidenčních míst pro vybrané specializační obory lékařů 2021

AKTUALIZACE K 31. 5. 2021 Z rozhodnutí ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru všeobecné praktické lékařství ze 100 na 108, v oboru pediatrie ze 100 na 101, v […]

20. 5. 2021 Celý článek »