Aktualizace počtu vyhlášených rezidenčních míst pro vybrané specializační obory lékařů 2021

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

AKTUALIZACE K 31. 5. 2021

Z rozhodnutí ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru všeobecné praktické lékařství ze 100 na 108, v oboru pediatrie ze 100 na 101, v oboru vnitřní lékařství  ze 40 na 42, v oboru chirurgie ze 30 na 31, v oboru anesteziologie a intenzivní medicína ze 30 na 32, v oboru radiologie a zobrazovací metody z 10 na 12 a v oboru patologie z 8 na 9. Zároveň se v těchto oborech navyšuje způsobem odpovídajícím počtu rezidentů celková částka dotace na rezidenty na celé specializační vzdělávání. Dále se rozhodnutím ministra zdravotnictví snižuje počet rezidentů v oboru dětská a dorostová psychiatrie z 5 na 4, v oboru revmatologie z 10 na 2, v oboru hygiena a epidemiologie ze 6 na 0, v oboru geriatrie z 8 na 7, a v oboru urgentní medicína z 10 na 6. Zároveň se v těchto oborech snižuje odpovídajícím způsobem počtu rezidentů celková dotace na rezidenty za celé specializační vzdělávání, viz aktualizovaná příloha s názvem „AKTUALIZACE_Program č. 2_celé spec. vzdělávání_příloha č. 1_Výše dotace na vybrané lékařské obory“

Přílohy