Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie

Vytvořeno: 30. 11. 2021 Poslední aktualizace: 30. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2021 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2021 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, pediatrie, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, revmatologie, geriatrie, radiologie a zobrazovací metody, urgentní medicína a patologie. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví dne 23. 6. 2021. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

V současné době má Ministerstvo zdravotnictví informaci o neobsazených rezidenčních místech v oborech pediatrie a všeobecné praktické lékařství. Jedná se o 18 míst v oboru všeobecné praktické lékařství a 15 míst v oboru pediatrie. Protože níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Tímto tyto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

Přílohy