RM 2011

Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2011, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

2. 1. 2012 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2011

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VZV MZ.

30. 12. 2011 Celý článek »

Informace pro rezidenty – lékaře, kteří studují od roku 2009 a 2010 ve vybraných oborech specializačního vzdělávání

Studujícím lékařům oborů cévní chirurgie, hematologie a transfůzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, nefrologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie a urologie, pokud se rozhodnou přestoupit v rámci tohoto oboru […]

15. 11. 2011 Celý článek »

Informace pro rezidenty – nelékaře jak postupovat v případě, že jejich vzdělávací plán není ještě zveřejněn nebo chybí akreditované zařízení

  V případě, že nejsou vytvořeny nové vzdělávací programy dle Nařízení vlády č. 31/2010 o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, rezidenti se vzdělávají podle dosud platného […]

9. 11. 2011 Celý článek »

Seznam šablon lékařských vzdělávacích programů – 2. část

  Ministerstvo zdravotnictví, odbor Vědy a vzdělávání zveřejňuje 2. část šablon lékařských vzdělávacích programů pro rok 2011, pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů v roce 2011. Šablony vzdělávacích programů lze použít také […]

31. 8. 2011 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

  Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámí druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu […]

29. 8. 2011 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

  Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámí druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu […]

29. 8. 2011 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2011 pro nelékaře.

28. 7. 2011 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Způsob jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

Zdravotnické zařízení s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

28. 7. 2011 Celý článek »

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2011

Informace k přihlášce do výběrového řízení na rezidenční místo v roce 2011

11. 7. 2011 Celý článek »