Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2011

Vytvořeno: 11. 7. 2011 Poslední aktualizace: 11. 7. 2011

 

Uchazeč o rezidenční místo (dále jen „ Uchazeč“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta .
 
Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášení vývěrového řízení, které vyhlásí konkrétní zdravotnické zařízení.
 

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

Přílohy